Ağırlık Kaldırılması Sonrası Gelişen Desendan Aortic İntramural Hematom; olgu sunumu

Hüseyin Ağırbaş, Ümit Halıcı
1.142 291

Öz


Aortik intramural hematom, intimal yırtık ya da penetran ülser olmadan adventisyada bulunan vasovasorumların rüptürünü takip eden subadventisyal kanama sonucu oluşur. Damar duvarında sirküler ya da yarımay şeklinde hematom izlenmekle beraber belirgin flep izlenmez. Aortik intramural hematom etiyolojisi ve tedavisi hakkında tam bir görüş birliği oluşmamıştır. Kliniğimize ağırlık kaldırma sonrası şiddetli sırt ağrısı ve senkop şikayeti ile başvuran 42 yaşında, hipertansif erkek hastada desendan aortada intramural hematom tespit edilmiştir. Marfanoid görünüme sahip olmayan hastanın medikal tedavi ile ağrısı geçmiş ve hematomda genişleme izlenmemiştir. Hasta taburculuk sonrası seri tomografi kontrolleri ile poliklinik takibine alınmıştır. Özellikle Marfanoid hastalarda ağırlık kaldırılması sonrası aortada disseksiyon gelişimi literatürde sıkça bildirilmekle beraber aortik intramural hematom gelişimi bildirilmemiştir. Aortik intramural hematomun ağırlık kaldırmakla da gelişebileceğini ve medikal tedavinin bu hastalarda iyi bir seçenek olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar kelimeler: Aortik intramural hematom, ağırlık kaldırma


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.92637

Referanslar


Krukenberg E. Beitrage zur Frage des Aneurysma dissecans. Beitr. Pathol Anat 1920; 67: 329-51.

Robbins RC, McManus RP, mitchell RS, et al. Management of patients with intramural hematoma of the thoracic aorta. Circulation 1993; 88: 110-117.

Poşacıoğlu H, Atay Y, Çetindağ B, Yağdı T, Ertürk Ü, Büket S. Management of aortic intramural hematoma. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1997; 5: 109-111.

Yamada T, Tada S, Harada J, aortic dissection withoud intimal rupture: Diagnosis with MR imaging and CT. Radiology 1998; 168-347-52.

Erbel R, Mohr-Kahaly S, Oelert H, et al. Diagnostik strategies in suspected aortic dissection: comparison of computed tomograph, aortagraphy, and transesophageal echoadiography. Am J Cardiac Imaging 1990; 4: 152-72.

Mohr-Kahaly S, Erbel R, Kearney P, Puth M, Meyer J. Aortic intramural hemorrhage visualized by transesophageal echocardiography: Finding and prognostic implications J Am Coll Cardiol 1994; 23: 658-64.

Lui RC, Menkis AH, McKenzie FN. Aortic dissection without intimal rupture: Diagnosis and management. Ann Thorac Surg 1992; 53: 886-8.

Schappert T, Sadony V, Schoen F et al. Diagnosis and therapeutic consequences of intramural aortic hematoma J Card Surg 1994; 9: 508-15.

Hayashi K, Meaney TF, Zelch JV, Tarar R. Aortagraphic analysis of aortic dissection AJR 1974; 122: 769-82.

Hirst AE, Johns VJ, Kime SW. Dissecting aneurysms of the aorta: A review of 505 cases. Medicine 1958; 37:217-29.

Wilson SK, Huchins FM. Aortic dissecting aneurysms: casuative factors in 204 subjects. Arch Pathol Lab Med 1982; 106: 175-80.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.