İÇİNDEKİLER/TABLE OF CONTENTS

Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg Aralık 2015, Cilt 6, Sayı 24
1.184 303

Öz


ÖZGÜN MAKALE/ORIGINAL ARTICLE

Bireye Özgü Optimum Beslenme Çizelgesinin Yapay Atom Algoritması Kullanılarak Hazırlanması

Ayse Erdogan Yildirim, Ali Karci

Preparing Personalized Optimum Nutrition Plan Using Artificial Atom Algorithm……………….........1-11

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hekimlerinin Doğum Şekline Yönelik Tercihleri Ve Bunları Etkileyen Faktörler

Beril Yuksel, Murat Polat, Ali Seven, Suna Kabil Kucur, Halime Sencan, Nuh Mehmet Erbakirci, Nadi Keskin, Hilmi Koputan

The Preference of Doctors in Kütahya Dumlupinar University Evliya Çelebi Education and Research Hospital for the Route of Birth and the Factors Influencing Their Choice……………………………..12-19

 

Klinik Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus İzolatlarında Daptomisin Etkinliğinin İncelenmesi

Esin Dogantekin, Sibel Ak

In vitro Susceptibility of Daptomycin in Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus Isolated from Clinical Samples...………………………………………………………………………………….......20-23

An Epidemiological Study Of Pulmonary Hypertension In Turkish Adult Population

Mehmet Bilgehan Pektas, Ayhan Pektas, Sadik Volkan Emren, Mustafa Aldemır, Gulay Ozkececı, Serdar Kula, Ismet Dogan

Terapötik Serum Seviyesinde Digoksin Toksisitesi………………........................................................24-31

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Personelinin Sigara İçme ve Bağımlılık Durumu

Omer Aliskin, Nazan Savas, Tacettin Inandi, Ersin Peker, Mehmet Erdem, Arif Yeniçeri

Smoking Status and Level of Addiction of Health Workers In Mustafa Kemal Unıversity Hospital…32-42

DERLEME/REVIEW

Gebelik ve Laktasyon Döneminde Ruhsal Bozukluklar ve Tedavisi

Umit Sertan Copoglu, Mehmet Hanifi Kokacya, Canan Demircan

Psychiatric Disorders and Treatment in Pregnancy and Lactation Period………....…………………..43-53

OLGU SUNUMU/CASE REPORT

38 Haftalık Gebede Suisid Amaçlı Demir Zehirlenmesi: Olgu Sunumu

Celalettin Soyalp, Zakir Arslan

Iron Poisoning Due to a Suicidal Attempt in a 38 Weeks Pregnant: Case Report………...…………..54-57

Uterin Rüptür, Plasenta Previa ve Akreata Birlikteliği ile Gelen Gebede Başarılı Bakri Balon Kateter Uygulaması

Betul Usluogullari, Deniz Hizli

The Success of Application of Bakri Balloon in A Pregnant Case, Came with Uterine Rupture, Placenta Previa and Accreta ………………………….……………………………………………….…....……58-61

Gebelikte Akut Batın Olgu Sunumu: Rüptüre Non-Komünikan Rudimenter Horn Gebeliği

Ilay Gozukara, Nesrin Atci, Oya Soylu Karapinar, Arif Gungoren

A Case Report with Acute Abdomen During Pregnancy: Ruptured Non-Communicating Rudimentary Horn Pregnancy…..………………………………………………………………………………………..…62-64

 

Önkol Fleksör Tendon Yaralanması Olan Gebe Hastaya Anestezik Yaklaşım

Sedat Hakimoglu, Murat Karcioglu, Kasim Tuzcu, Onur Koyuncu, Selim Turhanoglu

Anesthetic Approach To Pregnant Patient With Forearm Flexor Tendon Injury……………………...65-68


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.