İçindekiler/Table of Contents

Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg Cilt 7, Sayı 27, 2016
1.119 211

Öz


İÇİNDEKİLER/TABLE OF CONTENTS

 

ÖZGÜN MAKALE/ORIGINAL ARTICLE

 

Kalp Yetersizliği Hastalarında Depresyonun Sol Ventrikül Mekanikleri Üzerine Etkisi

Süleyman Karakoyun, Mustafa Ozan Gürsoy, Selim Topçu, Kamuran Kalkan, Mustafa Yurttaş, Tayyar Gökdeniz, Metin Çağdaş, Enbiya Aksakal

Impact of Depression on Left Venricular Mechanichs in Patients with Heart Failure....................................................................................................................................................1-8

 

İnsidental Safra Kesesi Karsinomlarında Metaplazi Araştırılması: Tek Merkez Deneyimi

İlke Evrim Seçinti, Egemen Akıncıoğlu

Presence of Metaplasia on Incidentally Diagnosed Gallbladder Carcinoma: Single Institution Experience............................................................................................................................................9-18

 

Tubaovaryen Abse Olgularının Cerrahi Tedavisinin Değerlendirilmesi

İlay Gözükara, Oya Karapınar, Ali Ulvi Hakverdi, Kenan Dolapçıoğlu, Arif Güngören

Evaluation of Surgical Treatment in Cases with Tubo-ovarian Abscess...........................................19-24

 

Bariatrik Cerrahi ile Kilo Kaybının Kardiyak Fonksiyonlara Etkisinin Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi

Ahmet Akçay, İmran Ceren, Gürkan Acar, Hüseyin Nacar, Mehmet Çelebi, Kemal Göçer, İdris Ardıç, Abdullah Sökmen

Effects of Weight Loss After Bariatric Surgery on Cardiac Functions Evaluated Using Echocardiogaphy................................................................................................................................25-32

 

Vücut Kitle İndeksi Zayıf Olarak Tanımlanan Bireylerde Sosyal Kaygı

Soner Ölmez, Emel Zorlu Ölmez, Hamit Sırrı Keten, Selçuk Kardaş, Mustafa Haki Sucaklı, Mustafa Çelik

Social Anxiety in the Individuals with as Weak fort he Body Mass Index..........................................33-44

 

Alt Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Direnç Durumları

Burçin Özer, Cenk Babayiğit, Sezin Çolak, Cansu Önlen, Funda Çimen, İpek Boyacıgil, Şerife Akküçük

Microorganisms Isolated from Loer Respiratory Tract specimens and Their Antimicrobial Resistance...........................................................................................................................................45-53

 

DERLEME/REVIEW

 

Tiroid Nodüllerinde Güncel Yaklaşım

Müge Özsan, İhsan Üstün, Cumali Gökçe

Current Management of Thyroid Nodules..........................................................................................54-63

 

OLGU SUNUMU/CASE REPORT

 

Gebelikte İzole Fallop Tüp Torsiyonu: Olgu Sunumu

Oya Soylu Karapınar, İlay Gözükara, Kenan Dolapçıoğlu, Arif Güngören, Fatma Öztürk

Isolated Tubal Torsion in Pregnancy: A Case Report.......................................................................64-67

 

Nadir Bir Acil Hemodiyaliz Endikasyonu: Ciddi Metabolik Alkaloz

Mustafa Yaprak, Önder Karahallı, Zeki Kemeç, Ramazan Dayanan, Cumali Çelik, Emel Yaprak, Zeynep Aktağ, Mustafa Cirit

A Rare Indication for Emergent Hemodialysis: Severe Metabolic Alkalosis....................................68-71

 

Epidermolizis Bülloza Distrofikalı Hastada Anestezi Yaklaşımımız (Olgu Sunumu)

Onur Koyuncu, Sedat Hakimoğlu, Mustafa Özkan, Recep Gökçe, Çağla Akkurt, Selim Turhanoğlu

Anesthesia Approach to A Patient with Dystrophic Epidermolysis Bullosa (Case Report) .............72-76

 

Association of Gaucher’s Disease With Hypoparathyroidism: Co-insidence or A Novel Association?

Sultan Kaba, Murat Doğan, Keziban Aslı Bala, Kaan Demirören, Nihat Demir, Nesrin Ceylan

Gauche Hastalığı ve Hipoparatiroidizm Birlikteliği: Rastlantısal ya da Yeni Bir Birliktelik ?.........77-79

 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.