Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi; Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg;

Cilt 5, Sayı 19 (2014)

İçindekiler

Giriş ve Kapak Sayfası

Giriş ve Kapak Sayfası PDF
MKUTD EDİTÖRLÜK

İçindekiler

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ PDF
MKUTD EDİTÖRLÜK

Makaleler

Maternal MTHFR C677T Gen Mutasyonu Varlığının Yenidoğan Doğum Ağırlığı Üzerine Etkisi PDF
Dilek Benk Şilfeler, Raziye Keskin Kurt, Sezin Topaloğlu Güney, Bayram Ali Dorum, Erhan Yengil, İbrahim Şilfeler
Fibromiyalji Hastalarında Serum Kortizol Düzeyinin Depresyon ile İlişkisi PDF
Esra Aydınkal Semiz, Sami Hizmetli, Murat Semiz, Ahmet Karadağ, Bülent Alım, Merve Adalı, Mehmet Sıddık Tunçay, Ü. Sertan Çöpoğlu
Derin Ven Trombozunda Ultrasonik Tomboliz Kateter Tedavisi PDF
Celalettin Karatepe, Bayer Çınar, Cem Lale, Onur Göksel
HATAY İLİ’NDE MTHFR C677T TEK NÜKLEOTİT POLİMORFİZMİ VE PROSTAT KANSERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Müzeyyen İzmirli, Hasret Ecevit, Bülent Göğebakan, Mehmet İnci, Davut Alptekin

Derlemeler

PATOLOJİK T3 EVRE PROSTAT KANSERİNDE CERRAHİ SINIR POZİTİFLİĞİ VE RADYOTERAPİ PDF
Kerem Han Gözükara, Mürsel Davarcı, Sadık Görür

Olgu Sunumu

TAM ATRİYOVENTRİKÜLER BLOK VE İZOLE DOĞUŞTAN DÜZELTİLMİŞ BÜYÜK ARTERLERİN TRANSPOZİSYONU OLAN ASEMPTOMATİK BİR OLGU PDF
Zehra Karataş, Sevil Bilir Göksuğur, Mervan Bekdaş, Beyhan Küçükbayrak
PEDAL ÖDEM: LİTYUMUN NADİR BİR YAN ETKİSİ PDF
Mehmet Hanifi Kokaçya, Ümit Sertan Çöpoğlu, Musa Şahpolat
PERİPARTUM DÖNEMDE SPLENİK ARTER ANEVRİZMA RÜPTÜRÜ: OLGU SUNUMU PDF
Atilla Karateke, Selin Taş Tertemiz, Raziye Keskin Kurt, Ebru Gelici

Yazım Kuralları

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ YAZIM KURALLARI PDF
MKUTD EDİTÖRLÜK


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 2149-3103