Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi; Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg;

Cilt 1, Sayı 1 (2010)

İçindekiler

Giriş ve Kapak Sayfası

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ PDF
Editörlük Editörlük Kurulu

İçindekiler

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ PDF
Index İçindekiler

Makaleler

YOĞUN BAKIMA YATAN HASTALARDA ATIII SEVİYESİ VE PROGNOSTİK DEĞERİ PDF
Bedir Ay, Murat Tutanç, Servet Yel, Metin Kaplan, Mehmet Boşnak, Emre Ayıntap
ADANA PROPOLİS ÖRNEKLERİNİN ANTİBAKTERİYEL VE ANTİFUNGAL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PDF
Nizami Duran, Gülay Gulbol Duran, Haydar Öztaş, Birgül Özcan
VİTİLİGOLU HASTALARDA HİPOTALAMO-HİPOFİZER-ADRENAL AKSIN VE HASTALIĞIN TUTULUMU İLE SÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Cumali Gökçe, Sema Asilyörük, Gamze Serarslan, İhsan Üstün, Murat Çelik, Nigar Yılmaz, Edip Uçar, Mehmet Demir, Hasan Kaya, Şerefettin Canda
SERVİKOVAGİNAL SMEARLERDE SİTOLOJİK BULGULARIN BETHESDA SİSTEMİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ “SON BEŞ YILDAKİ (2005-2010) SONUÇLARIMIZ” PDF
Sibel Hakverdi, Bülent Akansu, Süleyman Altıntaş, Mehmet Yaldız, Esin Atik, Şerefettin Canda
ÇOCUKLARDA AKUT ENFEKSİYÖZ KIŞ İSHALLERİNİN VAN İLİNDEKİ PREVALANSI PDF
Vefik Arıca, Seçil Arıca, Murat Tutanç, Tamer Edirne, Vicdan Köksaldı Motor, Sabahat Gücük

Derlemeler

KALP BİR POMPADAN ÖTE BİR ŞEY OLAMAZ MI? PDF
Ahmet Nacar

Olgu Sunumu

LARİNKS YERLEŞİMLİ ONKOSİTİK KİST: OLGU SUNUMU PDF
Sibel Hakverdi, Şemsettin Okuyucu, Mehmet Yaldız, Şerefettin Canda, Süleyman Altıntaş
İNTİHAR AMAÇLI KULLANILAN BAKLOFEN VE ENTOKSİKASYONU: OLGU SUNUMU PDF
Vefik Arıca, Seçil Arıca, Murat Tutanç, Sabahat Gücük, Tamer Edirne
DİSCUS İNHALER CİHAZI KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN LATEX ALLERJİSİ: OLGU SUNUMU PDF
Vefik Arıca, Seçil Arıca, Murat Tutanç, Sabahat Gücük, Tamer Edirne
OBEZİTENİN NADİR BİR NEDENİ: BARDET BİEDLE SENDROMU PDF
İhsan Üstün, Mustafa Arı, Cumali Gökçe, Vefik Arıca, Mesut Coşkun, Murat Çelik, Kamil Cezgin, Burak Akçay

Yazım Kuralları

MKUTD PDF
MKUTD Yazım Kuralları


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 2149-3103