Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi; Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg;

Cilt 1, Sayı 4 (2010)

İçindekiler

Giriş ve Kapak Sayfası

Giriş ve Kapak Sayfası PDF
MKUTD Editörlük

İçindekiler

İçindekiler PDF
MKUTD Editörlük

Makaleler

Çocukluk Döneminde Vezikoüreteral Reflüsü Olan Vakaların Etiyolojik Nedenleri Tanı Ve Tedavi Yöntemleri PDF
Tanju Çelik, Mustafa Bak, Kemal Türker Ulutaş

Olgu Sunumu

TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN HEPATOTOKSISITE: OLGU SUNUMU PDF
Fatmagül Başarslan, Murat Tutanç, Vefik Arıca, Asena Çiğdem Doğramacı, Cahide Yılmaz
İMPLANT DESTEKLİ KULAK PROTEZİ: OLGU SUNUMU PDF
Ali Rıza Tuçdemir, Bahadır Kahraman, Makbule Tuğba Tunçdemir
TEDAVİYE YANIT VERMEYEN KABAKULAK: KİSTİK HİGROMA OLGUSU PDF
Ahmet İbrahim Kurtoğlu, Murat Tutanç, Hanifi Bayaroğulları, Vefik Arıca, Fatmagül Başarslan
ASTIM BULGULARI İLE BAŞVURAN HASTA: SAĞ BRONŞ YABANCI CİSMİ PDF
Murat Tutanç, Ergün Kaya, Hanifi Bayaroğulları, Vefik Arıca, Fatmagül Başarslan, Bülent Akçora


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 2149-3103