Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi; Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg;

Cilt 2, Sayı 8 (2011)

İçindekiler

Giriş ve Kapak Sayfası

Giriş ve Kapak Sayfası PDF
MKUTD Editörlük

İçindekiler

İçindekiler PDF
MKUTD Editörlük

Makaleler

ÇOCUKLUK ÇAĞI FEMUR KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE DOLAYLI REDÜKSİYON VE KİLİTLİ PLAK UYGULAMA SONUÇLARIMIZ PDF
Turgut Akgül, İzet Korkmaz, Güzelali Özdemir, Ferit Yücel, Özgür Çiöekli
HEMODİYALİZ HASTALARINDA TOTAL VE SERBEST PSA DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI PDF
Mehmet İnci, Ali Çetinkaya, Erhan Yengil, Nilüfer Oguzhan, Türker Ulutaş, Mürsel Davarcı
WHAT A HİGH FREQUENCY OF DEFERİPRONE-İNDUCED AGRANULOCYTOSİS İN A TURKİSH POPULATİON OF THALASSEMİA MAJOR PDF
Mehmet Rami Helvacı, Süleyman Oktar, Figen Yakar Günay, Müge Öztürk Tellioğlu, Vefik Arıca, Hasan Kaya

Olgu Sunumu

Bisiklet Kazası Sonucu Duodenum Rüptürü Nedeniyle Ölüm: Olgu Sunumu PDF
Alper Keten, Ramazan Karanfil, Cem Zeren, Ekrem Güler
BARYUM ASPİRASYONU: OLGU SUNUMU PDF
Ersin Şükrü Erden, Ali Karakuş, Ertan Tuncel, Mehmet Yaldız, Sinem Karazincir
ANJİOMATÖZ MENİNGİOMA: TANISAL BİR İKİLEM! PDF
Tümay Özgür, Serhat Toprak, Mehmet Yaldız, Nebi Yılmaz

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları PDF
MKUTD Editörlük


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 2149-3103