Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi; Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg;

Cilt 3, Sayı 11 (2012)

İçindekiler

Giriş ve Kapak Sayfası

Giriş ve Kapak Sayfası PDF
MKU Tıp Dergisi Editörlük

İçindekiler

İçindekiler PDF
MKU Tıp Dergisi Editörlük

Makaleler

SİSTEMİK RETİNOİD KULLANAN HASTALARDA İDRAR BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Emine Nur Rifaioğlu, Bilge Bülbül Şen, Özlem Ekiz, Mehmet Murat Rifaioğlu, Asena Çiğdem Doğramacı
ANTAKYA DEVLET HASTANESİNDE GRİGGS TEKNİĞİ İLE PERKÜTAN DİLATASYONEL TRAKEOSTOMİ DENEYİMLERİMİZ; 168 OLGU PDF
Mustafa Özgür, Celalettin Dağlı, Fatma Bilge Ceylan, Harun Atıcı, Murat Karcıoğlu
GEÇİCİ HEMODİYALİZ KATETER UYGULAMALARIMIZ PDF
Ümit Halıcı, Mehmet Ali Kayğın, Özgür Dağ, Hüsnü Kamil Limandal, Ümit Arslan, Adem Kıymaz, Ahmet Aydın, Bilgehan Erkut
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI SEROLOJİ LABORATUVARI'NA KİSTİK EKİNOKOKKOZİS ŞÜPHESİYLE BAŞVURAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMES PDF
Ü. Nilgün Daldal, Metin Atambay, T. Mutlu Aycan, Neslihan Yıldız, Özlem Aycan Kaya

Derlemeler

APOPTOZİS PDF
Canan Kaya, Yasemin Çalışkan, Zafer Yönden

Olgu Sunumu

KLARİTROMİSİNE BAĞLI GELİŞEN AKUT PANKREATİT PDF
M. Murat Çelik, Mehmet Demir, Melda Bulgurcu, Ali Karakuş, Gamze Kavvasoğlu
ENSEFALOMALAZİK GÖRÜNÜMLÜ GLİABLASTOME MULTİFORME: OLGU SUNUMU PDF
S. Kağan Başarslan, Cüneyt Göçmez, Abdülkerim Gökoğlu, Ahmet Menkü
ORAK HÜCRE ANEMİ KRİZİNE SEKONDER BİLATERAL FEMUR BAŞI OSTEONEKROZUNUN KEMİK SİNTİGRAFİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Füsun Aydoğan, Erhan Yengil, Nilgül Üstün, Raif Özden, Mehmet Rami Helvacı

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları Sayfası PDF
MKU Tıp Dergisi Editörlük


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 2149-3103