Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi; Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg;

Cilt 4, Sayı 13 (2013)

İçindekiler

Giriş ve Kapak Sayfası

Giriş ve Kapak Sayfası PDF
MKU Tıp Dergisi Editörlük

İçindekiler

İçindekiler Sayfası PDF
MKU Tıp Dergisi Editörlük

Makaleler

ALOPESİ AREATADA TOPİKAL PSORALEN VE ULTRAVİOLE A FOTOKEMOTERAPİSİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Bilge Bülbül Şen, Özlem Ekiz, Emine Nur Rifaioğlu, Tuğba Şen, Asena Çiğdem Doğramacı
İSOTRETİNOİN TEDAVİSİNİN NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI VE DİĞER HEMOGRAM PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Pınar Özuğuz, Seval Doğruk Kaçar, Serap Polat, Sena Ulu, Şemsettin Karaca
UYKU APNE SENDROMU OLAN HASTALARDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIĞIN BİR GÖSTERGESİ OLAN AORTİK SERTLİĞİN EKOKARDİYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Savaş Sarıkaya, Şafak Şahin, Lütfi Akyol, Turan Aktaş, Yavuz Selim İntepe, Elif Börekçi, Yunus Keser Yılmaz
BÜYÜK SAFEN VEN YETMEZLİĞİNDE ENDOVENÖZ LAZER ABLASYON TEDAVİSİ TECRÜBELERİMİZ PDF
Özgür Bulut, Ümit Halıcı, Atilla Kanca, Soner Sanioğlu

Derlemeler

GENDEN TEDAVİYE YENİ YAKLAŞIMLAR: KODLAMAYAN NÜKLEİK ASİTLER PDF
Hasret Ecevit, Sedat Motor, Müzeyyen İzmirli

Olgu Sunumu

BİRİNCİ TRİMESTERDE SAPTANAN İKİ AKRANİ OLGUSU PDF
Nesrin Atcı, Ayşe Güler, Hakan Yeral, Atilla Karateke, Hanifi Bayaroğlu
DÜŞME HİKAYESİ BULUNAN BİR ATEŞLİ SİLAH YARALANMA OLGUSU; OLAY YERİ İNCELEMENİN ÖNEMİ PDF
Hüseyin Kafadar, Safiye Kafadar
ANESTEZİDE MERKEZİ VENÖZ KATETERİZASYONDA ULTRASONOGRAFİ KULLANALIM MI? (ÜÇ OLGU SUNUMU) PDF
Kasım Tuzcu, Murat Karcıoğlu, Işıl Davarcı, Onur Koyuncu, Sedat Hakimoğlu, Orcan Habib, Çağla Özbakış Akkurt, Selim Turhanoğlu

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları Sayfası PDF
MKU Tıp Dergisi Editörlük


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 2149-3103