Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi; Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg;

Cilt 4, Sayı 14 (2013)

İçindekiler

Giriş ve Kapak Sayfası

Giriş ve Kapak Sayfası PDF
MKU Tıp Dergisi Editörlük

İçindekiler

İçindekiler Sayfası PDF
MKU Tıp Dergisi Editörlük

Makaleler

OBEZ ÇOCUKLARDA BEYNİN DİFÜZYON AĞIRLIKLI MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI PDF
Gülen Burakgazi, Tülin Öztürk, Muammer Akyol, Hanefi Yıldırım
SAFRA YOLLARI PATOLOJİLERİNDE ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE ENDOSKOPİK KOLANJİOPANKREATOGRAFİ BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Fatma Öztürk, Tülin Öztürk, Gülen Burakgazi, Muammer Akyol, İbrahim Halil Bahçecioğlu, Erkin Oğur
AKUT VE KRONİK SUBDURAL KANAMALI HASTALARDA NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI VE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Kasım Tuzcu, Işıl Davarcı, Sedat Hakimoğlu, Erhan Yengil, Mustafa Aras, Ali Sarı, Leyla Kekeç, İsmail Dikey
FEMUR BAŞI OSTEONEKROZU: VAKUM DRENLİ VE VAKUM DRENSİZ KOR DEKOMPRESYON SONUÇLARI PDF
Raif Özden, Ömer Serkan Yıldız, İbrahim Gökhan Duman, Vedat Uruç

Derlemeler

TÜRKİYE’DE ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI: GÖZDEN GEÇİRME ÇALIŞMASI PDF
Şeref Şimşek, Cem Uysal, Salih Gençoğlan, Yasin Bez

Olgu Sunumu

HER İKİ KALÇADA AYNI ANDA GELİŞEN İDYOPATİK BİLATERAL AVASKÜLER NEKROZ: OLGU SUNUMU PDF
Abdullah Erman Yağız, Nilgün Üstün, Hayal Güler, Ayşe Dicle Turhanoğlu
İKİ YAŞINDAKİ BİR ÇOCUKTA KONJENİTAL PSÖDOKOLİNESTERAZ ENZİM EKSİKLİĞİNE BAĞLI UZAMIŞ APNE PDF
Mustafa Özgür, Müge Çakırca, Halil İbrahim Eken
MYASTENİA GRAVİSLİ BİR HASTADA SPİNAL ANESTEZİ YAKLAŞIMIMIZ PDF
Onur Koyuncu, Selim Turhanoğlu, Çağla Akkurt, Kasım Tuzcu, İbrahim Yetim, Mustafa Uğur

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları Sayfası PDF
MKU Tıp Dergisi Editörlük


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 2149-3103