Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi; Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg;

Cilt 4, Sayı 15 (2013)

İçindekiler

Giriş ve Kapak Sayfası

Giriş ve Kapak Sayfası PDF
MKU Tıp Dergisi Editörlük

İçindekiler

İçindekiler Sayfası PDF
MKU Tıp Dergisi Editörlük

Makaleler

VASO-OKLUSİV KRİZ ORAK HÜCRELİ ANEMİDE HEMATOLOJİK PARAMETRELERİ NASIL DEĞİŞTİRİR? PDF
Can Acıpayam, Sadık Kaya, Gönül Oktay, Gül İlhan
TRACHEOSTOMY IN NEUROSURGERY INTENSIVE CARE UNIT: A CLINICAL RESEARCH PDF
S. Kağan Başarslan, Cüneyt Göçmez, Kağan Kamaşak
TÜRKİYEDE TIP FAKÜLTELERİNDE ve EĞİTİM KURUMLARINDA ASİSTAN OLMAK PDF
İbrahim Gökhan Duman, Raif Özden, Ömer Serkan Yıldız, Vedat Uruç, Yunus Doğramacı, Aydıner Kalacı, Serhat Karapınar, Cahit Özer, Ahmet Nedim Yanat

Derlemeler

DİYET VE DİYABET PDF
Nebihat Kaplan Sefil, Fatih Sefil
ÇOCUKLARDA SUDA BOĞULMALARA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PDF
Vefik Arıca, Hüseyin Dağ, Sibel Kalçın, Sevilay Kök, Kübra Bölük, Murat Doğan

Olgu Sunumu

HURLER SENDROMU’NUN (MUKOPOLİSAKKARİDOZ-I) ORAL BULGULARI: OLGU SUNUMU PDF
Zeki Arslanoğlu, Ahmet Altan, Halenur Onat, Soydan Kılıç, İbrahim Damlar
TRAVMATİK HİFEMALI BİR ORAK HÜCRE TAŞIYICISINDA URRETS-ZAVALİA SENDROMU PDF
Ahmet Elbeyli, Yusuf Kibar
FAHR HASTALIĞI: BEŞ OLGU SUNUMU PDF
İsmail Kartal, Musa Şahpolat, M. Hanifi Kokaçya, Nesrin Atçı
HUGE SEQUESTERED SPINAL DISC WITH TUMOR APPEARANCE: A CASE REPORT PDF
Cüneyt Göçmez, Kağan Kamaşak, Seyit Kağan Başarslan, Adnan Ceviz

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları Sayfası PDF
MKU Tıp Dergisi Editörlük


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 2149-3103