Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi; Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg;

Cilt 4, Sayı 16 (2013)

İçindekiler

Giriş ve Kapak Sayfası

Giriş ve Kapak Sayfası PDF
MKU Tıp Dergisi Editörlük

İçindekiler

İçindekiler Sayfası PDF
MKU Tıp Dergisi Editörlük

Makaleler

YÜZEYSEL VE DERİN YERLEŞİMLİ FİBROMATOZİSLER: BENZER HİSTOMORFOLOJİK GÖRÜNÜM ANCAK FARKLI BİYOLOJİK DAVRANIŞ PDF
Hasan Gökçe, Serhat Toprak, Tümay Özgür, Esin Atik Doğan, Mehmet Yaldız, Seçkin Akküçük, Raif Özden, İbrahim Yetim, Aydıner Kalacı, Muhyittin Temiz
YAŞAMSAL TEHLİKEYE MARUZ KALAN 78 OLGUNUN TARTIŞILMASI PDF
Hüseyin Kafadar
ARTROSKOPİK ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRÜKSİYONUNDA ENDOBUTTON CL VE ASANSÖR SİSTEMLİ ZİPLOOP TEKNİKLERİNİN KLİNİK KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Alper Şakir Cansever, İbrahim Gökhan Duman, Raif Özden, Ömer Serkan Yıldız, Vedat Uruç, Yunus Doğramacı, Aydıner Kalacı

Derlemeler

YAŞLILARDA SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE YAŞAM DOYUMU PDF
Hatice Tambağ
CURRENT MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TECHNIQUES IN NARROWED SPINAL CANAL PDF
Seyit Kağan Başarslan, Cüneyt Göçmez

Olgu Sunumu

UTERUS DIDELFIS, OBSTRÜKTE HEMIVAJEN VE İPSILATERAL RENAL AGENEZI: OHRIVA SENDROMU PDF
Raziye Keskin Kurt, Nesrin Atci, Oya Soylu Karapınar, Sümeyye Kokoçya, Ali Ulvi Hakverdi, Ayşe Güler Okyay
SPONTANEOUS MIGRATION OF A BULLET ALONG HEMISPHERE: A CASE REPORT PDF
S. Kağan Başarslan, Bedi Günenç
NEKROZ İÇEREN ATİPİK FİBROKSANTOMA: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR EŞLİĞİNDE DEĞERLENDİRME PDF
Hasan Gökçe, Serhat Toprak, Esin Atik Doğan, Mehmet Oğuz Yenidünya, Tümay Özgür
DEVELOPMENT OF CONTRALATERAL EPIDURAL HEMATOMA AFTER THE SURGERY FOR A GIANT HYDATID CYST: A CASE REPORT PDF
Kağan Şimşek, Seyit Kağan Başarslan, Cüneyt Göçmez, Adnan Ceviz

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları Sayfası PDF
MKU Tıp Dergisi Editörlük


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 2149-3103