Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi; Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg;

Cilt 5, Sayı 17 (2014)

İçindekiler

Giriş ve Kapak Sayfası

Giriş ve Kapak Sayfası PDF
MKU Tıp Dergisi Editörlük

İçindekiler

İçindekiler Sayfası PDF
MKU Tıp Dergisi Editörlük

Makaleler

TİMOLOL/BRİNZOLOMİD KOMBİNASYONU İLE TİMOLOL/DORZOLOMİD KOMBİNASYONUN GÖZ TANSİYONU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Ahmet Elbeyli, Yusuf Kibar
ACİL SERVİSE BAŞVURAN 65 YAŞ ÜSTÜ HASTALARDA ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMA TARAMASI VE RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Gökhan Arslan, Ali Karakuş, Koca Çalışkan, Mustafa Şahan, Mehmet Duru, Güven Kuvandık, Yakup Kadri Erdoğan
LOMBER DİSK HASTALARINDA AŞIRI AKTİF MESANE SENDROMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Arsal Acarbaş, Bayram Güner
KLİNİĞİMİZE BAŞVURAN MOL GEBELİK OLGULARININ RETROSPEKTİF İNCELENMESİ: 5 YILLIK KLİNİK DENEYİM PDF
Atilla Karateke, Raziye Keskin Kurt, Mehmet Dede, Ayhan Gül, Çetin Kılıç, Defne Özkaya

Derlemeler

NEURONAVIGATION: A REVOLUTIONARY STEP OF NEUROSURGERY AND ITS EDUCATION PDF
S. Kağan Başarslan, Cüneyt Göçmez

Olgu Sunumu

HETEROTOPİK GEBELİK PDF
Mustafa Doğan Özçil, Arif Güngören, Ali Ulvi Hakverdi, Hasan Gökçe, Orhan Nural
NADİR GÖRÜLEN BİR BENİGN YUMUŞAK DOKU TÜMÖRÜ; ELASTOFİBROMA DORSİ PDF
Ömer Serkan Yıldız, Raif Özden, İbrahim Gökhan Duman, Vedat Uruç, Yunus Doğramacı, Aydıner Kalacı
EŞ ZAMANLI 2 AYRI ODAKTA KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KARSİNOMUYLA BAŞVURAN SINIRLI EVREDEKİ BİR OLGU PDF
Ahmet Taner Sümbül, Celal Yücel Batmacı
ISOLATED TRANSVERSE SACRUM FRACTURE AND ITS IMPLICATIONS: A CASE REPORT PDF
S. Kağan Başarslan, Mehmet Zileli

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları Sayfası PDF
MKU Tıp Dergisi Editörlük


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 2149-3103