Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi; Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg;

Cilt 7, Sayı 26 (2016)

Haziran

İçindekiler

Giriş ve Kapak Sayfası

Dergi künyesi ve Danışma Kurulu PDF
Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg Cilt 7, Sayı 26, 2016

İçindekiler

İÇİNDEKİLER/TABLE OF CONTENTS PDF
Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg Cilt 7, Sayı 26, 2016

Makaleler

Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Komorbit Somatik Hastalıkları PDF
Süleyman Demir, Mahmut Bulut, Aslıhan Okan İbiloğlu, Mehmet Güneş, Şeref Şimsek, Aytekin Sır
Bir Günlük Nokta Prevalans ile Bakış: Cerrahi Profilaksi Uygun mu? PDF
Süheyla Kömür, Aslıhan Ulu, Behice Kurtaran, Burcu Öz Türkoğlu, Ayşe Seza İnal, Ferit Kuşçu, Birgül Belgin, Fatma Kılıç, Hatice Yapıcı Çiçekdemir, Seval Bozkurt, Derya Gürel, Hasan Salih Zeki Aksu, Yeşim Taşova
Primer Kronik Venöz Yetmezlikli Hastalarda Tiroid Hormon Durumu PDF
Betül Kızıldağ, Mehmet Akif Sarıca, Dilek Tüzün, Nursel Yurttutan, Murat Baykara
Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesindeki İskemik Strok Hastaların Mortalitesini Etkileyen Faktörler PDF
Zakir Arslan, Özgür Özmen, Mehmet Çömez
Farklı Dört Polikistik Over Sendromu Fenotipinin Klinik Ve Laboratuvar Değerlerinin Karşılaştırılması PDF
Suna Kabil Kucur, Beril Yüksel, Ali Seven, Murat Polat, Ayşe Nur Aksoy, Nadi Keskin
Hemoglobin Varyantlarının Ölçümünde Interlab-G26 Elektroforezi ve Primus Ultra2 HPLC Yöntemlerinin Karşılaştırılması PDF
Oğuzhan Özcan, Özgür Yıldırım Kurtgöz, Ahmet Burak Gürpınar, Sedat Motor, Zafer Yönden

Derlemeler

Dental İmplant Cerrahisinde Kullanılan Ağız Dışı Otojen Kemik Greftleri PDF
Ahmet Altan, İbrahim Damlar

Olgu Sunumu

Atorvastatin ve Fenofibratın Birlikte Kullanımına Bağlı Gelişen Rabdomiyoliz ve Akut Böbrek Yetmezliği Olgusu PDF
Faruk Turgut, Hülya Çetin Çiğdem, Mustafa Yaprak
Porokeratozis Mibelli: Yüz Yerleşimli Nadir Bir Olgu PDF
Asude Kara, Emine Tuğba Alataş, Hilal Semra Hançer, Gürsoy Doğan, Yelda Dere
Ultrasonography Guided Spinal Anesthesia In A Case With Severe Kyphoscoliosis PDF (English)
Menekşe Okşar, Mehmet Erdem, Selim Turhanoğlu
Ateşli Silah Yaralanmasında Gözden Kaçan İncebarsak Yaralanması: Olgu Sunumu PDF
Mustafa Uğur, Cem Oruç, Seçkin Akküçük, Erol Kılıç, Cebrail Yetkin, Mustafa Şahan, Akın Aydoğan

Yazım Kuralları

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ YAZIM KURALLARI PDF
Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg Cilt 7, Sayı 26, 2016


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 2149-3103