Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi; Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg;

Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 8 (2011) BARYUM ASPİRASYONU: OLGU SUNUMU Öz   PDF
Ersin Şükrü Erden, Ali Karakuş, Ertan Tuncel, Mehmet Yaldız, Sinem Karazincir
 
Cilt 3, Sayı 12 (2012) BASİT BÖBREK KİSTİ LAPAROSKOPİK DEKORTİKASYONUNDA HARMONİC™ SKALPEL ENERJİ KAYNAĞI KULLANIMININ ETKİNLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ: DEVLET HASTANESİ TECRÜBESİ Öz   PDF
M. Murat Rifaioğlu, Kadir Önem, Özkan Göğebakan
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) BEBEKLERDE POSTOPERATİF HİPERGLİSEMİ, ASİDOZ, HİPOKSİ VE HİPOTERMİ: İKİ OLGU SUNUMU Öz   PDF
Murat Tutanç, Vefik Arıca, Fatmagül Başarslan, Murat Karcıoğlu, Işıl Davarcı, Kasım Tuzcu, Tanju Çelik, Emre Ayıntap
 
Cilt 6, Sayı 23 (2015): Eylül BİLATERAL OPTİK DİSK DRUZENİ VE PAPİLÖDEM AYIRICI TANISINDA OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİNİN YERİ: ÜÇ OLGU NEDENİYLE Öz   PDF
Fatih Mehmet Adibelli, Okan Toygar, Tugba Goncu, Ali Akal, Mutlu Cihan Daglioglu, Ibrahim Taskin
 
Cilt 7, Sayı 26 (2016): Haziran Bir Günlük Nokta Prevalans ile Bakış: Cerrahi Profilaksi Uygun mu? Öz   PDF
Süheyla Kömür, Aslıhan Ulu, Behice Kurtaran, Burcu Öz Türkoğlu, Ayşe Seza İnal, Ferit Kuşçu, Birgül Belgin, Fatma Kılıç, Hatice Yapıcı Çiçekdemir, Seval Bozkurt, Derya Gürel, Hasan Salih Zeki Aksu, Yeşim Taşova
 
Cilt 3, Sayı 09 (2012) BİR HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDEKİ YAŞLILARDA Öz   PDF
Özlem Aycan Kaya, Berna Hamamcı, Erkan Yula, Melek İnci, Vicdan Köksaldı Motor, Sadık Kaya, Ali Karakuş, Çetin Kılınç
 
Cilt 6, Sayı 21 (2015): Mart Bir Olguda Optik Disk Ödemi ve Makülar Yıldız Görünümü Öz   PDF
Tülay Karacan Şekerci, Nilüfer İlhan, Mesut Coşkun, Sibel Doğru, Ela Eren
 
Cilt 6, Sayı 23 (2015): Eylül BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE AYAKTAN VE YATARAK TEDAVİ ALAN HASTALARIN MEMNUNİYET DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER SATISFACTION LEVELS OF IN PATIENTS AND OUT PATIENTS OF A UNIVERSITY HOSPITAL AND RELATED FACTORS Öz   PDF
Mehmet Erdem, Yagmur Oztoprak, Cansu Ulgen, Betul Eslem Emlik, Kutluhan Furkan Gul, Asiye Yildiz, Abdurrahman Mert, Mehmet Donmez, Sedat Guldogan, Feryal Bastaci, Anil Arpaci, Kubra Gizem Nacak, Arif Yeniceri, Nazan Savas
 
Cilt 6, Sayı 24 (2015): Aralık Bireye Özgü Optimum Beslenme Çizelgesinin Yapay Atom Algoritması Kullanılarak Hazırlanması Öz   PDF
Ayse Erdogan Yildirim, Ali Karci
 
Cilt 4, Sayı 13 (2013) BİRİNCİ TRİMESTERDE SAPTANAN İKİ AKRANİ OLGUSU Öz   PDF
Nesrin Atcı, Ayşe Güler, Hakan Yeral, Atilla Karateke, Hanifi Bayaroğlu
 
Cilt 2, Sayı 8 (2011) Bisiklet Kazası Sonucu Duodenum Rüptürü Nedeniyle Ölüm: Olgu Sunumu Öz   PDF
Alper Keten, Ramazan Karanfil, Cem Zeren, Ekrem Güler
 
Cilt 4, Sayı 13 (2013) BÜYÜK SAFEN VEN YETMEZLİĞİNDE ENDOVENÖZ LAZER ABLASYON TEDAVİSİ TECRÜBELERİMİZ Öz   PDF
Özgür Bulut, Ümit Halıcı, Atilla Kanca, Soner Sanioğlu
 
Cilt 3, Sayı 09 (2012) CASE REPORT: A PROFILE OF SEXUAL ASSAİLANT CİNSEL SALDIRGAN PROFİLİ; BİR OLGU SUNUMU Öz   PDF
Cem Zeren, Muhammed Mustafa Arslan, Ramazan Karanfil, Fikret Yeşiloğlu, Adnan Çelikel
 
Cilt 3, Sayı 10 (2012) CEP TELEFONU VE YILDIRIM ÇARPMASI: İKİ OLGU SUNUMU Öz   PDF
Ramazan Karanfil, Alper Keten, Ramazan Akçan, Cem Zeren
 
Cilt 1, Sayı 1 (2010) ÇOCUKLARDA AKUT ENFEKSİYÖZ KIŞ İSHALLERİNİN VAN İLİNDEKİ PREVALANSI Öz   PDF
Vefik Arıca, Seçil Arıca, Murat Tutanç, Tamer Edirne, Vicdan Köksaldı Motor, Sabahat Gücük
 
Cilt 4, Sayı 15 (2013) ÇOCUKLARDA SUDA BOĞULMALARA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Öz   PDF
Vefik Arıca, Hüseyin Dağ, Sibel Kalçın, Sevilay Kök, Kübra Bölük, Murat Doğan
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) ÇOCUKLUK ÇAĞI BRUSELLOZUNDA BİLATERAL SAKROİLEİT: OLGU SUNUMU Öz   PDF
Ayfer Gözü Pirinçcioğlu, Çapan Konca, Mücahit Fidan, Sertan Karabiberoğlu, Murat Tutanç
 
Cilt 2, Sayı 8 (2011) ÇOCUKLUK ÇAĞI FEMUR KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE DOLAYLI REDÜKSİYON VE KİLİTLİ PLAK UYGULAMA SONUÇLARIMIZ Öz   PDF
Turgut Akgül, İzet Korkmaz, Güzelali Özdemir, Ferit Yücel, Özgür Çiöekli
 
Cilt 1, Sayı 4 (2010) Çocukluk Döneminde Vezikoüreteral Reflüsü Olan Vakaların Etiyolojik Nedenleri Tanı Ve Tedavi Yöntemleri Öz   PDF
Tanju Çelik, Mustafa Bak, Kemal Türker Ulutaş
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA BOYUN LEZYONLARI: 49 OLGUNUN ANALİZİ Öz   PDF
Bülent Akçora, Ali Şafak Dağlı, Ertap Akoğlu, Şemsettin Okuyucu, Sibel Hakverdi, Mehmet Emin Çelikkaya
 
Cilt 4, Sayı 16 (2013) CURRENT MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TECHNIQUES IN NARROWED SPINAL CANAL Öz   PDF
Seyit Kağan Başarslan, Cüneyt Göçmez
 
Cilt 7, Sayı 25 (2016): Mart D&C operasyonlarında sedoanaljezi için propofol ile kullanılan farklı opioidlerin karşılaştırılması Öz   PDF
Sedat Hakimoğlu, Işıl Davarcı, Kasım Tuzcu, Murat Karcıoğlu, İlay Gözükara, Çağla Buket Özbakış Akkurt, Selim Turhanoğlu
 
Cilt 5, Sayı 18 (2014) DELAYED EMERGENCE FROM ANESTHESIA ASSOCIATED WITH UNDIAGNOSED CENTRAL SLEEP APNEA SYNDROME Öz   PDF
Işıl Davarcı, Celalettin Dağlı, Murat Karcıoğlu, Kasım Tuzcu, Selim Turhanoğlu
 
Cilt 2, Sayı 5 (2011) DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİYLE LİPİD PROFİLİNİN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Nigar Yılmaz, Hasan Öztürk, Dudu Erduran, Zafer Yönden, Kemal Türker Ulutaş
 
Cilt 7, Sayı 26 (2016): Haziran Dental İmplant Cerrahisinde Kullanılan Ağız Dışı Otojen Kemik Greftleri Öz   PDF
Ahmet Altan, İbrahim Damlar
 
Cilt 7, Sayı 25 (2016): Mart Dergi künyesi ve Danışma Kurulu Öz   PDF
Cilt 7, Sayı 25, 2016 Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg
 
Cilt 7, Sayı 26 (2016): Haziran Dergi künyesi ve Danışma Kurulu Öz   PDF
Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg Cilt 7, Sayı 26, 2016
 
Cilt 7, Sayı 27 (2016) Dergi künyesi ve Danışma Kurulu Öz   XML   PDF
Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg Cilt 7, Sayı 27, 2016
 
Cilt 5, Sayı 19 (2014) Derin Ven Trombozunda Ultrasonik Tomboliz Kateter Tedavisi Öz   PDF
Celalettin Karatepe, Bayer Çınar, Cem Lale, Onur Göksel
 
Cilt 1, Sayı 3 (2010) DERLEME: DENTAL İMPLANTLARDA BAŞARISIZLIK NEDENLERİ Öz   PDF
Erkan Özcan, Atilla Özdemir, Ali Rıza Tunçdemir, Salih Çelik, Ahmet Yalçın Güngör
 
Cilt 2, Sayı 6 (2011) DESENDAN SEYİRLİ BİR GUİLLAİN BARRE SENDROMU OLGUSU Öz   PDF
Fatmagül Başarslan, Cahide Yılmaz, Murat Tutanç, Vefik Arıca, Nilgün Üstün, Işıl Davarcı
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) DESPITE LIMITED BENEFIT, FUNDUSCOPIC EXAMINATION SHOULD BE CONTINUED FOR HYPERTENSION Öz   PDF
Mehmet Rami Helvacı, Özgür İlhan, Hasan Kaya, Mehmet Şerefettin Canda
 
Cilt 4, Sayı 16 (2013) DEVELOPMENT OF CONTRALATERAL EPIDURAL HEMATOMA AFTER THE SURGERY FOR A GIANT HYDATID CYST: A CASE REPORT Öz   PDF
Kağan Şimşek, Seyit Kağan Başarslan, Cüneyt Göçmez, Adnan Ceviz
 
Cilt 6, Sayı 23 (2015): Eylül DIGOXIN TOXICITY IN THERAPEUTIC SERUM LEVELS Öz   PDF (English)
Ugur Arslantas, Sinan Yildirim, Mehtap Kaynakci Bayram, Aynur Yurtseven, Tolga Cimen, Mehmet Dogan, Ekrem Yeter
 
Cilt 1, Sayı 1 (2010) DİSCUS İNHALER CİHAZI KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN LATEX ALLERJİSİ: OLGU SUNUMU Öz   PDF
Vefik Arıca, Seçil Arıca, Murat Tutanç, Sabahat Gücük, Tamer Edirne
 
Toplam 296 ögeden 36 - 70 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


ISSN: 2149-3103