Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi; Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg;

Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 12 (2012) OFTALMİK ARTER TIKANIKLIĞI Öz   PDF
Nihan Parlakfikirer, Esra Ayhan Tuzcu, Mesut Coşkun, Özgür İlhan, Emre Ayıntap, Uğurcan Keskin, Hüseyin Öksüz
 
Cilt 2, Sayı 5 (2011) OLGU SUNUMU: ADÖLESANDA YÜKSEK DERECELİ SKUAMOZ İNTRAEPİTELYAL LEZYON (HGSİL) Öz   PDF
Tümay Özgür, Sibel Hakverdi, Kenan Serdar Dolapçıoğlu
 
Cilt 1, Sayı 3 (2010) OLGU SUNUMU: AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİNİN BAŞVURU BULGUSU OLARAK FASİAL PARALİZİ Öz   PDF
Yasemin Altuner Torun, Fatma Mutlu, Berna Saygın, Fatmagül Başarslan
 
Cilt 6, Sayı 24 (2015): Aralık Önkol Fleksör Tendon Yaralanması Olan Gebe Hastaya Anestezik Yaklaşım Öz   PDF
Sedat Hakimoglu, Murat Karcioglu, Kasim Tuzcu, Onur Koyuncu, Selim Turhanoglu
 
Cilt 3, Sayı 11 (2012) ORAK HÜCRE ANEMİ KRİZİNE SEKONDER BİLATERAL FEMUR BAŞI OSTEONEKROZUNUN KEMİK SİNTİGRAFİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Füsun Aydoğan, Erhan Yengil, Nilgül Üstün, Raif Özden, Mehmet Rami Helvacı
 
Cilt 6, Sayı 22 (2015): Haziran Orak Hücre Hastalıkları Öz   PDF
Mehmet Rami Helvaci
 
Cilt 3, Sayı 09 (2012) Organofosfat Zehirlenmesinde Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı:Fitoterapi Öz   PDF
Harun Alp, Ali Karakuş, Muhammed Murat Çelik, Seyit Kağan Başarslan
 
Cilt 6, Sayı 22 (2015): Haziran Ovarian Fibrotekoma: Postmenopozal Kadinda Over Torsiyonun Nadir Bir Nedeni Öz   PDF (English)
Mine Genc, Berhan Genc
 
Cilt 6, Sayı 22 (2015): Haziran Pankardit ve Perikardiyal Efüzyon ile Presente Olan İnkomplet Kawasaki Hastalığı Öz   PDF (English)
Hashem E Khosroshahi, Esra Akyuz Ozkan, Ayse Neslin Akkoca
 
Cilt 5, Sayı 19 (2014) PATOLOJİK T3 EVRE PROSTAT KANSERİNDE CERRAHİ SINIR POZİTİFLİĞİ VE RADYOTERAPİ Öz   PDF
Kerem Han Gözükara, Mürsel Davarcı, Sadık Görür
 
Cilt 5, Sayı 19 (2014) PEDAL ÖDEM: LİTYUMUN NADİR BİR YAN ETKİSİ Öz   PDF
Mehmet Hanifi Kokaçya, Ümit Sertan Çöpoğlu, Musa Şahpolat
 
Cilt 6, Sayı 22 (2015): Haziran Pendred Sendromlu Türk Ailede SCL26A4 Geninde Yeni Mutasyon Öz   PDF (English)
Ozgur Aldemir, Kadri Karaer, Cengiz Cevik, Haldun Dogan, Cumali Gokce
 
Cilt 5, Sayı 19 (2014) PERİPARTUM DÖNEMDE SPLENİK ARTER ANEVRİZMA RÜPTÜRÜ: OLGU SUNUMU Öz   PDF
Atilla Karateke, Selin Taş Tertemiz, Raziye Keskin Kurt, Ebru Gelici
 
Cilt 5, Sayı 20 (2014) Pnömonektomili Bir Hemodiyaliz Hastasında Arteriyovenöz Fistül Açılması Sonrasında Gelişen Akut Akciğer Ödemi Öz   PDF
Osman Esen, Erkan Şengül, Aysun Şengül, Sema Öncül, Süleyman Temiz, Mehmet Yılmaz
 
Cilt 7, Sayı 27 (2016) Pnömoni Etkenleri ve Antimikrobiyal Direnç Durumları Öz   PDF
Burçin Özer, Cenk Babayiğit, Sezin Çolak, Cansu Önlen, Funda Çimen, İpek Boyacıgil, Şerife Akküçük
 
Cilt 7, Sayı 26 (2016): Haziran Porokeratozis Mibelli: Yüz Yerleşimli Nadir Bir Olgu Öz   PDF
Asude Kara, Emine Tuğba Alataş, Hilal Semra Hançer, Gürsoy Doğan, Yelda Dere
 
Cilt 6, Sayı 23 (2015): Eylül PRİMER ENÜREZİS NOKTURNA TANILI ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN YAŞAM KALİTESİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Beltinge Demircioglu Kilic, Soner Olmez, Salih Gencoglan, Hamit Sirri Keten, Fazil Avci, Caner Olmez, Selcuk Kardas, Ekrem Guler, Dilsad Yildiz Miniksar, Mustafa Celik, Mustafa Haki Sucakli
 
Cilt 7, Sayı 26 (2016): Haziran Primer Kronik Venöz Yetmezlikli Hastalarda Tiroid Hormon Durumu Öz   PDF
Betül Kızıldağ, Mehmet Akif Sarıca, Dilek Tüzün, Nursel Yurttutan, Murat Baykara
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) PRİMER PREMATÜR EJEKÜLASYONDA ÇOCUKLUK ÇAĞI YAŞAM OLAYLARI Öz   PDF
Mustafa Arı, yasin Bez, Yusuf Kaya, Yüksel Kıvrak
 
Cilt 7, Sayı 26 (2016): Haziran Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Komorbit Somatik Hastalıkları Öz   PDF
Süleyman Demir, Mahmut Bulut, Aslıhan Okan İbiloğlu, Mehmet Güneş, Şeref Şimsek, Aytekin Sır
 
Cilt 7, Sayı 25 (2016): Mart Psödotümör Serebri Kliniği İle Gelen Spinal Kitle Olgusu Öz   PDF
Ümmü Aydoğmuş, Cahide Yılmaz, Ömer Bektaş, Alev Güven, Birce Dilge Taşkın, Zeynep Selen Karalök, Tülin Revide Şaylı
 
Cilt 6, Sayı 21 (2015): Mart Radyoaktif İyot Tedavisi Sonrası Diferansiye Tiroid Kanserlerinin Takibi-The Follow-up of Differentiated Thyroid Cancers After Radioactive Iodine Treatment Öz   PDF
Ebuzer Kalender, Füsun Aydoğan, Cem Oruç
 
Cilt 7, Sayı 26 (2016): Haziran Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesindeki İskemik Strok Hastaların Mortalitesini Etkileyen Faktörler Öz   PDF
Zakir Arslan, Özgür Özmen, Mehmet Çömez
 
Cilt 3, Sayı 10 (2012) ROMATIZMAL MITRAL KAPAK HASTALIĞINA BAĞLI DEV SOL ATRIUM Öz
Eyüp Büyükkaya, Mehmet Fatih Karakaş, Mustafa Kurt, Şule Büyükkaya, Hanifi Bayaroğulları, Adnan Burak Akçay, Nihat Şen
 
Cilt 4, Sayı 14 (2013) SAFRA YOLLARI PATOLOJİLERİNDE ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE ENDOSKOPİK KOLANJİOPANKREATOGRAFİ BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Fatma Öztürk, Tülin Öztürk, Gülen Burakgazi, Muammer Akyol, İbrahim Halil Bahçecioğlu, Erkin Oğur
 
Cilt 2, Sayı 7 (2011) SAĞ KORONER ARTERDEN KÖKEN ALAN SOL ANA KORONER ARTERİN 64 KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE GÖRÜNTÜLENMESİ Öz   PDF
Adnan Burak Akçay, Nihat Şen, Ufuk İyigün, Ramazan Davran, Mahmut Güngör
 
Cilt 7, Sayı 25 (2016): Mart Sahte İsmini Haketmeyen Genler; Psödogenler Öz   PDF
Dilara Sönmez, Bülent Göğebakan, Hasret Ecevit, Leyla Ataç, Meral Urhan Küçük, Müzeyyen İzmirli
 
Cilt 6, Sayı 22 (2015): Haziran Savaş Mağdurlarında Nekrotizan Pnömoni: İki Olgu Sunumu Öz   PDF
Ibrahim Koc, Abdülaziz Kaya, Yusuf Dogan, Serdar Dogan
 
Cilt 3, Sayı 09 (2012) SEPTİC PULMONARY EMBOLİSM DUE TO TRİCUSPİD VALVE ENDOCARDİTİS İN A DRUG ADDİCT Öz
Eyup Büyükkara, Ersin Şükrü Erden, Mustafa Kurt, Mehmet Fatih Karakaş, Ramazan Davran, Süleyman Özbiçer, Nihat Şen, Adnan Burak Akçay
 
Cilt 3, Sayı 09 (2012) SEREBELLAR VE SUBEPENDİMAL KALSİFİYE NODÜLLERLE KARAKTERİZE TUBEROSKLEROZ: 2 OLGU Öz   PDF
İbrahim Şilfeler, Vefik Arıca, Murat Tutanç, Ramazan Davran, Seçil Arıca, Hanifi Bayaroğulları, Tanju Çelik, Fatmagül Başarslan
 
Cilt 1, Sayı 1 (2010) SERVİKOVAGİNAL SMEARLERDE SİTOLOJİK BULGULARIN BETHESDA SİSTEMİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ “SON BEŞ YILDAKİ (2005-2010) SONUÇLARIMIZ” Öz   PDF
Sibel Hakverdi, Bülent Akansu, Süleyman Altıntaş, Mehmet Yaldız, Esin Atik, Şerefettin Canda
 
Cilt 3, Sayı 12 (2012) SİLAH RUHSATI RAPOR BAŞVURULARI: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Öz   PDF
Abdullah Atlı, Mahmut Bulut, Cem Uysal, Mehmet Cemal Kaya, Fatih Karababa, Mehmet Güneş, Sever Beşaltı, Yasin Bez, Aytekin Sır
 
Cilt 2, Sayı 6 (2011) SİMULTANE BİLATERAL FASİYAL PARALİZİ İLE SEYREDEN MELKERSSONROSENTHAL SENDROMU: NADİR BİR VAKA Öz   PDF
Ercan Akbay
 
Cilt 3, Sayı 11 (2012) SİSTEMİK RETİNOİD KULLANAN HASTALARDA İDRAR BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Emine Nur Rifaioğlu, Bilge Bülbül Şen, Özlem Ekiz, Mehmet Murat Rifaioğlu, Asena Çiğdem Doğramacı
 
Cilt 7, Sayı 25 (2016): Mart SOMATIC SYMPTOMS AND RELATED FACTORS OF EARLY-AGE MARRIAGE AMONG WOMEN: A POPULATION-BASED CROSS-SECTIONAL STUDY Öz   PDF (English)
Mahmut Bulut, Mehmet Cemal Kaya, Yasin Bez, Mehmet Güneş, Abdullah Atlı, Süleyman Demir, Aslıhan Okan İbiloğlu, Cem Uysal, Aytekin Sır
 
Toplam 296 ögeden 211 - 245 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


ISSN: 2149-3103