Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi; Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg;

Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) SPERMATOGENİK HÜCRELERDE BETA1 İNTEGRİN VE FİBRONEKTİN DAĞILIMI Öz   PDF
Emel Nacar, Ahmet Nacar
 
Cilt 6, Sayı 23 (2015): Eylül SPİNAL ANESTEZİ SONRASI GELİŞEN NÖROPATİK AĞRI: OLGU SUNUMU EŞLİĞİNDE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Öz   PDF
Ayhan Koseoglu, Mustafa Ozgur
 
Cilt 4, Sayı 16 (2013) SPONTANEOUS MIGRATION OF A BULLET ALONG HEMISPHERE: A CASE REPORT Öz   PDF
S. Kağan Başarslan, Bedi Günenç
 
Cilt 2, Sayı 6 (2011) SUBMANDİBULAR TÜKRÜK BEZİ KANALINDA TAŞ BULUNAN 4 YAŞINDA ÇOCUK OLGU Öz   PDF
Cengiz Çevik, Ercan Akbay
 
Cilt 6, Sayı 23 (2015): Eylül SÜT ÇOCUĞUNDA SIRADIŞI BİR YABANCI CİSİM ASPİRASYONU Öz   PDF
Sertac Duzer, Oner Sakallioglu, Abdulvahap Akyigit, Cahit Polat, Pinar Gundogan Bozdag
 
Cilt 5, Sayı 19 (2014) TAM ATRİYOVENTRİKÜLER BLOK VE İZOLE DOĞUŞTAN DÜZELTİLMİŞ BÜYÜK ARTERLERİN TRANSPOZİSYONU OLAN ASEMPTOMATİK BİR OLGU Öz   PDF
Zehra Karataş, Sevil Bilir Göksuğur, Mervan Bekdaş, Beyhan Küçükbayrak
 
Cilt 1, Sayı 4 (2010) TEDAVİYE YANIT VERMEYEN KABAKULAK: KİSTİK HİGROMA OLGUSU Öz   PDF
Ahmet İbrahim Kurtoğlu, Murat Tutanç, Hanifi Bayaroğulları, Vefik Arıca, Fatmagül Başarslan
 
Cilt 5, Sayı 20 (2014) Testiste Spermatogenik Hücrelerde 1 İntegrin ve Fibronektin Dağılımı Öz   PDF
Emel Nacar, Çiğdem Elmas, Deniz Erdoğan
 
Cilt 5, Sayı 17 (2014) TİMOLOL/BRİNZOLOMİD KOMBİNASYONU İLE TİMOLOL/DORZOLOMİD KOMBİNASYONUN GÖZ TANSİYONU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Ahmet Elbeyli, Yusuf Kibar
 
Cilt 3, Sayı 10 (2012) TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE PREHİPERTANSİYON SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Muhammet Murat Çelik, İhsan Üstün, Erhan Yengil, Halil İbrahim Demir, Faruk Gülek, Cumali Gökçe
 
Cilt 7, Sayı 25 (2016): Mart Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Hekimlerde Depresyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Recep Başpınar, Fatma Gökşin Cihan, Ruhuşen Kutlu
 
Cilt 3, Sayı 10 (2012) TİROİD LEZYONLARININ İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİLERİ VE OPERASYON MATERYALLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Tümay Özgür, Hasan Gökçe, Esin Atik, Mehmet Yaldız, Sibel Hakverdi, İhsan Üstin, Seçkin Akküçük, Neslihan Şengül, Cumali Gökçe
 
Cilt 7, Sayı 27 (2016) Tiroid nodülleri Öz   PDF
Müge Özsan, İhsan Üstün, Cumali Gökçe
 
Cilt 6, Sayı 23 (2015): Eylül TİROİDEKTOMİDEN YİRMİ YIL SONRA VERTEBRA VE AKCİĞER METASTAZI İLE ORTAYA ÇIKAN BİR TİROİD FOLLİKÜLER KARSİNOMU VAKASI Öz   PDF
Celil Alper Usluogullari, Fevzi Balkan, Elif Ozdemir, Reyhan Ersoy, Bekir Cakir
 
Cilt 4, Sayı 15 (2013) TRACHEOSTOMY IN NEUROSURGERY INTENSIVE CARE UNIT: A CLINICAL RESEARCH Öz   PDF
S. Kağan Başarslan, Cüneyt Göçmez, Kağan Kamaşak
 
Cilt 5, Sayı 20 (2014) Travma ve Kalp Öz   PDF
Ali Karakuş, Güven Kuvandık, İyad Fansa
 
Cilt 4, Sayı 15 (2013) TRAVMATİK HİFEMALI BİR ORAK HÜCRE TAŞIYICISINDA URRETS-ZAVALİA SENDROMU Öz   PDF
Ahmet Elbeyli, Yusuf Kibar
 
Cilt 7, Sayı 27 (2016) Tubaovaryen Abse Olgularının Cerrahi Tedavisinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
İlay Gözükara, Oya Karapınar, Ali Ulvi Hakverdi, Kenan Serdar Dolapçıoğlu, Arif Güngören
 
Cilt 1, Sayı 4 (2010) TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN HEPATOTOKSISITE: OLGU SUNUMU Öz   PDF
Fatmagül Başarslan, Murat Tutanç, Vefik Arıca, Asena Çiğdem Doğramacı, Cahide Yılmaz
 
Cilt 4, Sayı 15 (2013) TÜRKİYEDE TIP FAKÜLTELERİNDE ve EĞİTİM KURUMLARINDA ASİSTAN OLMAK Öz   PDF
İbrahim Gökhan Duman, Raif Özden, Ömer Serkan Yıldız, Vedat Uruç, Yunus Doğramacı, Aydıner Kalacı, Serhat Karapınar, Cahit Özer, Ahmet Nedim Yanat
 
Cilt 4, Sayı 14 (2013) TÜRKİYE’DE ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI: GÖZDEN GEÇİRME ÇALIŞMASI Öz   PDF
Şeref Şimşek, Cem Uysal, Salih Gençoğlan, Yasin Bez
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) TUS SINAVINA HAZIRLANAN BİR MESLEKTAŞIMIZDA UYARICI İLAÇLARLA İNDÜKLENEN EPİLEPSİ NÖBETİ SONRASI KİLİTLİ POSTERIOR OMUZ KIRIKLI ÇIKIĞI Öz   PDF
Aydıner Kalacı, Yunus Doğramacı, Raif Özden, Ahmet Nedim Yanat
 
Cilt 5, Sayı 20 (2014) Üriner İnkontinans Tarifleyen Kadınlarda Aile ve Enürezis Nokturna Öyküsü Öz   PDF
Ayşe Neslin Akkoca, Zeynep Tuba Özdemir, Raziye Keskin Kurt, Serkan Özler, Seçil Günher Arıca, Cahit Özer
 
Cilt 2, Sayı 7 (2011) ÜRTİKERLİ HASTALARDA BAĞIRSAK PARAZİTLERİNİN DAĞILIMI Öz   PDF
Mutlu Yar Aycan, Nilgün Daldal, Özlem Aycan Kaya
 
Cilt 6, Sayı 24 (2015): Aralık Uterin Rüptür, Plasenta Previa ve Akreata Birlikteliği ile Gelen Gebede Başarılı Bakri Balon Kateter Uygulaması Öz   PDF
Betul Usluogullari, Deniz Hizli
 
Cilt 4, Sayı 16 (2013) UTERUS DIDELFIS, OBSTRÜKTE HEMIVAJEN VE İPSILATERAL RENAL AGENEZI: OHRIVA SENDROMU Öz   PDF
Raziye Keskin Kurt, Nesrin Atci, Oya Soylu Karapınar, Sümeyye Kokoçya, Ali Ulvi Hakverdi, Ayşe Güler Okyay
 
Cilt 4, Sayı 13 (2013) UYKU APNE SENDROMU OLAN HASTALARDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIĞIN BİR GÖSTERGESİ OLAN AORTİK SERTLİĞİN EKOKARDİYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Savaş Sarıkaya, Şafak Şahin, Lütfi Akyol, Turan Aktaş, Yavuz Selim İntepe, Elif Börekçi, Yunus Keser Yılmaz
 
Cilt 4, Sayı 15 (2013) VASO-OKLUSİV KRİZ ORAK HÜCRELİ ANEMİDE HEMATOLOJİK PARAMETRELERİ NASIL DEĞİŞTİRİR? Öz   PDF
Can Acıpayam, Sadık Kaya, Gönül Oktay, Gül İlhan
 
Cilt 5, Sayı 20 (2014) Ventral ve Dorsal Kök Aksonları Üzerine 4-Aminopiridinin Farklı Etkileri Öz   PDF
İbrahim Kahraman, Mustafa Güven, Fatih Sefil, Recep Dokuyucu, İsmail Günay
 
Cilt 1, Sayı 1 (2010) VİTİLİGOLU HASTALARDA HİPOTALAMO-HİPOFİZER-ADRENAL AKSIN VE HASTALIĞIN TUTULUMU İLE SÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Cumali Gökçe, Sema Asilyörük, Gamze Serarslan, İhsan Üstün, Murat Çelik, Nigar Yılmaz, Edip Uçar, Mehmet Demir, Hasan Kaya, Şerefettin Canda
 
Cilt 7, Sayı 27 (2016) Vücut Kitle İndeksi Zayıf Olarak Tanımlanan Bireylerde Sosyal Kaygı Öz   PDF
SONER ÖLMEZ, Emel Zorlu Ölmez, Hamit Sırrı Keten, Selçuk Kardaş, Mustafa Haki Sucaklı, Mustafa Çelik
 
Cilt 2, Sayı 8 (2011) WHAT A HİGH FREQUENCY OF DEFERİPRONE-İNDUCED AGRANULOCYTOSİS İN A TURKİSH POPULATİON OF THALASSEMİA MAJOR Öz   PDF
Mehmet Rami Helvacı, Süleyman Oktar, Figen Yakar Günay, Müge Öztürk Tellioğlu, Vefik Arıca, Hasan Kaya
 
Cilt 6, Sayı 21 (2015): Mart Wilson's Disease Presenting With Pancytopenia Öz   PDF (English)
Can Acıpayam, Ali Altunay, Nilüfer İlhan, Nesrin Atçı
 
Cilt 5, Sayı 18 (2014) WOLFF PARKiNSON WHiTE SENDROMLU HASTANIN ANESTEZİ YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU Öz   PDF
Sedat Hakimoğlu, Işıl Davarcı, Kasım Tuzcu, Alper Buğra Nacar, Mustafa Uğur, Cem Oruç, Ali Sarı, Murat Karcıoğlu
 
Cilt 7, Sayı 25 (2016): Mart Yabancı Cisim Aspirasyona Bağlı Total Atelektazi Olgusunda Acil Bronkoskopi Uygulamamız Öz   PDF
Hayrünisa Kahraman Esen, Osman Esen, Elif Atar Gaygusuz, Mustafa Alper Akay
 
Toplam 296 ögeden 246 - 280 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


ISSN: 2149-3103